Masör Yemini


İstanbul Spor Tıp Enstitüsü Başkanı merhum Prof. Dr. Ahmet Hamdi Turgut tarafından kaleme alınan ve 1981’den beri masaj okulunda teorik dersleri bitirenler için pratik derslere başlamadan önce okutulan “Masörün ve Tıbbi Jimnastikçinin Andı” şöyle:
“Masörlük sanatı ile ilgili öğrendiğim bütün pratik ve teorik bilgileri en iyi şekilde uygulayacağım. Mevcut bilgilerimi arttırmak için durmadan yenilik ve tekamülleri takip edeceğim ve araştıracağım. Tıp meslekleri andı içenlerle masörlük andı içenlere, meslekle ilgili bilgilerimi herhangi bir karşılık almaksızın öğreteceğim. Bunun dışındakilere öğretmeyeceğim.
Hangi mekanda olursa olsun sanatımı, gücümün yettiği kadar insanlara yardım için kullanacağım. Kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağım.
Milliyet, ırk, din, mezhep, siyasi kanaat cinsiyet, zenginlik- fakirlik farkı gözetmeksizin, ister rüşte ermiş, ister rüşte ermemiş, kadın- erkek ayrımı yapmadan karşımdakinin kendi isteği ile de olsa vücudunu kötüye kullanmaktan şiddetle kaçınacağım. Gerek sanatımı icra ederken, gerekse sanatımın dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi, bir sır olarak saklayacağım.
Tıp mensupları ve meslektaşlarımla en iyi münasebet içinde olacağım. Benden doping isteyenlere onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını da tasvip etmeyeceğim.
Yüce Allah’ın huzurunda, hayatımı, sanatımı tertemiz koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, masör/masöz kariyerlerine yemin ederek başlıyor.