Balneoterapi


Toprak, su ve iklim kaynaklı (şifalı) etkenlerin banyo, içme ve inhalasyon şeklinde, seri halde uygulanmaları ile yapılan, ortam değişimi de sağlayarak, bu yörenin iklim ve biyolojik ortamının da etkisi altında ve kür tarzında gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Balneoterapi uygulamaları “kaplıca tedavisi” kapsamında yer alır.
Özel jakuzili küvette çeşitli sualtı masaj programlarına verilen isimdir. Termal veya deniz suyu içeren küvetlerde ayarlanan programa ve eklenen katkılara göre kan dolaşımı hızlandırılır, stres ve sırt ağrıları gideriliyor, vücut dinlendiriliyor. Selülit ve incelme bakımlarında da son derece etkili.
Sıcak ve madensel yer altı sularının tedavi edici etkilerinden banyo veya kısmi banyo şeklinde yararlanılmasına, kaplıca tedavisi veya “balneoterapi” adı verilir. Balneoterapinin başlıca amaçları, vücut direncini arttırmak, hastanın şikayetlerini azaltmak, hastalık bulgularını ortadan kaldırmak ve kalıcı hasarları önlemektir. Bir yer altı suyuna “şifalı su” denilebilmesi için 1 litresinde en az 1 gram mineral ve eşit değerlerde karbondioksit, hidrojen sülfür ve radon gazlarından en az biri bulunmalıdır. Su sıcaklığı da 200 derecenin üzerinde olmalıdır.
Yeraltı suları uzun yıllardır kullanılmasına rağmenklinik sonuçlarının bilimsel olarak araştırılması yenibaşlamıştır. Termal suların banyo, içme veya inhalasyonyoluyla tedavi şekline balneoterapi (tıbbi hidroloji, termal tedavi veya spa) denmektedir. Balneoterapi, sıklıklaromatoloji ve fizik tedavide kullanılmaktadır. Kronikdejeneratif diz eklem osteoartriti, ankilozan spondilit, fibromyalji ve alt taraf felçlerinde yangıyı azaltma, pro-prioseptif duyu girişini artırma, ağrıyı ve hareket kısıt-lamasını azaltma, dengeyi sağlama açısından yararlarsağlamaktadır. Ayrıca bu hastalığı çekenlerde yaşamkalitesi, fonksiyonel kapasiteyi ve morali arttırmaktadır.Termal sular sedatif etkileri nedeniyle de, fibromyalji vepsikosomatik hastalıkların tedavisinde başarıyla kul-lanılmaktadır. Termal suların içilme yoluyla sindirimsistemi hastalıkları ve böbrek taşlarına iyi geldiği sap-tanmıştır. Balneoterapiye eklenmiş diyet danışmanlığı,fizik tedavi, fitness, masaj, manipülasyon, su altındatraksiyon, ultrasonik tedavi, kızılötesi veya kısa dalgatedavisi, egzersiz, sağlık eğitimi, regülasyon, stres azalt-ma, relaksasyon, rekreasyon ve eğlence aktiviteleritedavinin etkinliğini arttırmaktadır. Balneoterapininciddi olarak antioksidan etkisi ve plazma homosisteindüzeylerini arttırdığı gösterilmiştir. Termal sularınküratif ve tamamlayıcı tedavide kullanılması hastalarabinlerce yıldır olduğu gibi yarar sağlayacaktır. Termalsular birçok alanda olduğu gibi tıpta da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
Balneoterapi uygulamaları içine;
Termal banyo uygulamaları,doğal mineralli sularla yapılan içme kürleri,inhelasyon uygulamaları ve gazlar girerBalneoterapinin çeşitli hastalıklarda endikasyon ve kontraendikasyonlarını inceleyen bilim dalına balneoloji adı verilir, Balneoloji banyoların bilimi anlamına gelmektedir.
Banyo vücudun tamamının veya bir kısmının fiziksel yada kimyasal etki altına tutulmasıdır, kısaca balneoterapi doğal kaynakların tedavi amacıyla kullanımıdır, Balneoterapi kür tarzında yapılır.
Kaplıca tedavisi ise doğal balneolojik etkenlerin bulunduğu yerlerde yapılan balneoterapi uygulamalarıdır.
Balneoterapinin Uygulama Alanları
Kas iskelet sistemi hastalıklarıSolunum sistemi hastalıklarıMetabolik hastalıklarÜriner sistem hastalıklarıJinekolojik hastalıklarDermatolojik hastalıklarNörolojik sorunların rehabilitasyonuPosttravmatik yada postoperatif durumlarBalneoterapi Lokomotor sistem Romatizmal hastalıklarda ideal bir tedavi yöntemidir. Romatizmal hastalıklarda balneoterapinin etkileri;
Ağrının azaltılmasıEgzersizDeformitelerin önlenmesiHastanın iyilik halinin ve yaşam kalitesinin artırılması olarak sayılabilirBalneoterapik Suların Sınıflandırılması
Termal sular : Doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan sular.Mineralli sular :Litrelerinde 1 gr’ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sular.Termomineral sular : Hem doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan hem de litrelerinde 1 gr.’ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sular.Ayrıca, bazı mineralleri en az ( eşik ) değerlerin üzerinde içeren özel balneolojik sular da tanımlanmıştır:
Karbondioksitli sular : 1 gr/L üzerinde çözünmüş serbest CO2 içeren sular.Tuzlu sular : 1 gr/L üzerinde tuz ( Nacl ) içeren sularTuzlalar : 14 gr/ L üzerinde tuz ( Nacl ) içeren sularRadonlu sular : 666 Bq/L veya 18 nanocurie/L üzerinde radon ışınımı içeren sular.Radyumlu sular : 10¯7 mg/L üzerinde radyum ışınımı içeren sular.Kükürtlü sular : 1 mg/L üzerinde -2 değerlikli kükürt içeren sular.İyotlu sular : 1 mg/L üzerinde iyot içeren sular.Florürlü sular : 1 mg/L üzerinde florür içeren sular.Demirli sular : 20 mg/L üzerinde +2 değerlikli demir içeren sular.Yukarıdaki sınıflandırmada herhangi bir özel su grubuna girmeyen termomineral sular miks sular diye sınıflandırılırlar.Bu sularda en sık bulunan anyonlar şunlardır; klorür (Cl), sülfat (SO4) ve bikarbonat (HCO3), katyonlar ise; sodyum (Na), kalsiyum(Ca) ve magnezyum(Mg). Miks balneolojik sular içerdikleri iyonlardan baskın olanlarına göre isimlendirilirler; % 20 milivalin üzerindeki düzeylerde taşıdığı anyon ve katyonlar, o suya adını verir.
Bütün bu tanımlanan suların dışında kalan sular ise şunlardır:
Akratotermal sular: Toplam mineralizasyonu 1 gr/L altında,ancak doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan balneolojik sular.Akratopegal sular: Toplam mineralizasyonu 1 gr/L altında ve doğal sıcaklıkları 20ºC altında olan sular